ให้เช่าโกดัง โครงการ พงศ์ศุภร พร็อพเพอร์ตี้


             เหมาะ สำหรับธุรกิจ SME   ติดถนนใหญ่    กาญจนาภิเษก – ตลิ่งชัน สะดวกในการขนส่งและเดินทางใกล้ห้างสรรพสินค้า   สาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า พร้อมประกอบกิจการโกดังเก็บสินค้าและสำนักงานหรือ  โฮมออฟฟิศ ขนาด 250  ตารางเมตร ขึ้นไป  ถนนภายใน กว้างขวาง  12   เมตร

                พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า จัดเก็บวัตถุดิบ / สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่รอจำหน่าย เช่น ข้าวสาร ผ้าม้วน สินค้านำเข้าจากเมืองจีนทุกประเภท

               ใช้ค้าส่ง - ประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่รอจำหน่าย เช่น สินค้านำเข้าจากเมืองจีน สินค้าส่งออกทุกประเภทอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ อุตสาหกรรมครัวเรือน

       We proudly welcome you to learn more about our special project that we have been developing, The PSP warehouse.This is a high-tech, ultra-modern warehouse that is designed to offer ease of access as well as ultra-fast service and security. The construction is extremely solid and modern and fulfills all requirements of demanding customers. You can put your confidence in us as we put our customers and their wants in the first place. 

     The warehouse is neat and meticulously planned and built. The concrete used in this building, in the floors as well as the foundation, is of the highest quality. The whole building is designed by engineers of international reputation and according to the strictest demands. Secondly, the warehouse is located in a very convenient spot with a shopping mall, a bank, a hospital and other service organizations close by. Many businesses are located in the neighborhood so there is an easy access to just about every imaginable kind of service. Travel into or out of the city is convenient from this location as it is right next to two major highways, the Kanjanapisek Road, the Petchakerm Road and the Balomratchonanee Road. The 12 meters –wide main road is well suited to transport by trailers and large freight trucks.

 

     我们非常自豪地向您介绍我们的特殊项目:“PSP仓库”。

   PSPS仓库是一个高等技术的建筑,超现代的仓库,其有着快速取存的特性,以及超快速的服务和保障。此建筑采用可靠和现代土木技术,可以满足各种客户的所有要求。您可以把您的信心交给我们公司人员的责任心,像我们把所有的顾客的需求放在首位。

 

   我们的仓库整洁,精心规划和建设。该建筑的地板与地基都是由混高质量的凝土建造的。整个此建筑由享有国际声誉的工程师设计,并根据最严格的要求建造。其次,该仓库位于一个非常方便的地点,邻近有购物商场、银行、医院等服务机构。许多企业都位于公司附近,所以我们有能力提供非常快速和方便的存取服务。另外,对于进出市中心,仓库的位置也位于很方便的地区,因为它紧挨着两条主要高速公路、Kanjanapisek大街、Petchakasame公路、Borommaratchonnanee大街和Petchakasame公路 12米宽的主干路,非常适合拖车和大型货运卡车通过。

IMG 1052 1024x312
   

 IMG 5600 800x600

 14534535852c40ed810d67216aff3045facc44adba 800x450

      IMG 5602 800x600

            

          IMG 5603 600x450

           IMG 5604 800x600

          IMG 5605 800x600

           

                                       


Visitors Counter

113450
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
157
757
111532
22952
24346
113450

Your IP: 3.230.154.129
Server Time: 2020-05-29 00:46:25
Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec